to top

De Keltische Boomhoroscoop

Klassie-002

De Keltische religie was nauw verbonden met de natuur: zij vereerden de aarde. Bomen, rivieren en rotsen waren heilig. In hun beschaving waren overal heilige bomen te vinden. Op de heiligste plaats stond een boom die als symbool voor de stam fungeerde. Een belangrijk onderdeel van het mystieke leven van de Kelten werd hun boomhoroscoop. In het Franse plaatsje Coligny is in het midden van de 19e eeuw een bronzen plaat gevonden uit het begin van onze jaartelling waarvan wordt vermoed dat het de oerbron is van alle boomhoroscopen. Deze onderscheidt 21 boomsoorten waarmee eenentwintig menstypes corresponderen. De geboortedatum geeft aan welke boom je levensboom is. Deze boom brengt je niet alleen geluk maar geeft ook inzicht in je persoonlijkheid, gedrag en levensloop. En wanneer je de boom kent, begrijp je ook waarom juist die eigenschappen bij het corresponderende menstype passen.

1. DE APPELBOOM 25 juni – 4 juli | 23 december – 1 januari Liefde Een appelboom heeft bloesem, geeft vruchten en ook het hout is bruikbaar: een appelboom geeft veel en zo ook de appelboom-mens. Hij is weliswaar niet krachtig gebouwd maar bezit veel charme, gratie, persoonlijkheid en aantrekkingskracht die tot op hoge leeftijd niets aan werking verliest op het andere geslacht. Het is zijn wens om liefde te geven en te krijgen.

De appelboom is open en helpt anderen graag. Hij is een geboren bemiddelaar en zijn kracht ligt dus in het overbruggen van tegenstellingen. Hij is tolerant en accepteert dat ieder mens zijn eigen weg moet gaan. In schijnbaar uitzichtloze situaties vindt hij wegen en middelen om bijzondere ideeën te verwezenlijken. Hij is vaak het middelpunt van de familie en überhaupt het liefst tussen de mensen. Hij heeft wetenschappelijke talenten en onder goede omstandigheden kan hij veel bereiken.

Maar liever leeft de appelboom per dag en denkt hij niet aan morgen. Het is een gulle, trouwe en tedere partner. Altijd bereid tot avontuur en flirten maar heeft hij een partner waarmee hij tevreden is, dan verbiedt zijn verstand dit. Het leven van en met een appelboom is nooit saai maar altijd opwindend en interessant.

2. DE SPAR 2- 11 januari | 5- 14 juli Geheimzinnig De spar heeft een buitengewone smaak. Hoewel de eerste aanblik van de spar strak en koel is, valt hij in gezelschap op door zijn waardigheid, terughoudendheid en beschaafde optreden. De spar heeft twee gezichten: hij is een uitgesproken solist, tegelijkertijd past hij zich aan aan zijn omgeving om niet teveel op te vallen.

Hij is dol op alles wat mooi is maar zijn eisen zijn bescheiden. De spar neigt naar een conservatieve levensopvatting. In het algemeen is hij kwetsbaar en heeft hij niet vaak het hoogste woord. Zijn ongewone intelligentie opent vele opleidingsmogelijkheden. Het komt vaak voor dat zijn opleiding niet overeenkomt met het beroep dat hij uitoefent.

Hij identificeert zich met zijn omgeving en is daarvoor tot grote offers bereid. Vrienden met problemen kunnen altijd op hem rekenen. Leven met een spar is niet altijd even gemakkelijk, hij kan humeurig en eigenzinnig zijn en zich in grote gezelschappen eenzaam voelen. Pas wanneer hij de juiste partner heeft gevonden, is hij hartstochtelijk en trouw.

3 DE IEP 12 – 24 januari
15 – 25 juli
Gevoelens De iep staat in de aandacht vanwege zijn schoonheid. Eigenlijk is de iep heel bescheiden en hij zal niemand het leven zuur maken. Rustig en beheerst wint hij gemakkelijk vertrouwen bij andere mensen en hij krijgt veel erkenning voor zijn werk. De iep neemt graag de leiding in plaats van geleid te worden. Hij is soms eigenwijs en kan anderen zijn mening opdringen maar aan de andere kant kan hij ook gemakkelijk vergeven en hij kan zichzelf opofferen.

De iep heeft het volste vertrouwen in het goede van de mens en houdt van mensen die niet in een hokje te plaatsen zijn. Zelf kan hij soms ook eigengereid overkomen omdat hij zijn eigen weg volgt en niet die van de massa. Hij heeft een helder verstand en kan onder omstandigheden die hij zelf bepaalt, veel bereiken.

De iep is trouw ten opzichte van zijn partner. De familieverplichtingen worden door zijn serieus genomen. Hij is humoristisch en praktisch. Ook heeft hij vaak een grote kunstzinnige aanleg.

4 DE CiPRES 25 januari – 3 februari
26 juli – 4 augustus
Trouw De cipres is sterk, solide en krachtig gebouwd. Zijn buigzame karakter verlicht zijn leven. Hij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn, hij neemt het leven zoals het komt en kan onder alle omstandigheden gelukkig en optimistisch zijn. Door deze levensovertuiging blijft hij altijd jong.De cipres vindt twee dingen belangrijk: een goed inkomen en veel waardering. De rest is bijzaak. De cipres wil graag weten wat de zin van het leven is en is altijd op zoek naar het antwoord hierop. Hij kan goed relativeren en laat zich niet snel uit het veld slaan. Als de cipres eenmaal iets in zijn hoofd heeft, moet het uitgevoerd worden ongeacht de offers die hij hiervoor moet brengen. De cipres heeft een hekel aan eenzaamheid, hij wil altijd door familie en vrienden worden omringd.

In de liefde is hij onstuimig en niet snel tevreden te stellen. Tegenover vrienden is hij welwillend en trouw. De cipres is niet sentimenteel, soms heftig en druk en vaak ongehoorzaam. Hij verkondigt graag zijn mening. Dankzij zijn intelligentie en talenten wordt zijn leven gebalanceerd ingericht: werk en vrije tijd vindt hij beide belangrijk.

5. DE POPULIER 4 februari – 8 februari
1 mei – 14 mei
5 augustus – 13 augustus
Onzekerheid De populier is zeer decoratief en wil graag dat mensen naar hem kijken. Over het algemeen komt hij echter niet zeker over en moedig is hij alleen op beslissende momenten, maar zelfs dan voelt hij zich niet zeker. De tijd speelt in het leven van een populier een grote rol en drukt als een zware last op zijn schouders.

De populier houdt niet van verrassingen, hij zal niet gemakkelijk van partner of baan veranderen. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen maar tot zekere hoogte. Van bekrompen of fanatieke mensen moet hij niets hebben. De populier heeft een welwillende en aangename omgeving nodig maar omdat hij zeer kieskeurig is, kan hij zich alleen en eenzaam voelen. Zijn enorme gevoeligheid maakt zijn het leven met anderen niet altijd gemakkelijk.

Soms pessimistisch en soms enthousiast verbergt hij zijn ervaringen voor zijn partner. Zijn onrustige hart is in staat om veel van iemand te houden, maar zelden gebeurt dit.
Hij is kunstzinnig aangelegd, kan goed organiseren en neigt tot filosoferen. Tot zijn mooiste eigenschappen behoort zijn betrouwbaarheid in moeilijke tijden. Vriendschap neemt de populier zeker serieus.

6 DE CEDER 9 februari – 18 februari
14 augustus – 23 augustus
Vertrouwen De ceder is een machtige boom met een zeldzame schoonheid. Hij verstaat de kunst zich uitstekend aan te passen aan alle omstandigheden, hoewel hij zich graag met het beste comfort omringt. De ceder heeft een zeer goede gezondheid. Hij is niet schuchter. Zijn valkuil is dat hij ertoe neigt op anderen neer te kijken.

Zelfverzekerd en vastbesloten, vaak ongeduldig en reislustig wil hij graag indruk maken op de medemens. Met zijn vlijt en veelvoudige talenten (met een uitzondering op muzikaal gebied) is dat niet moeilijk. Hij gelooft in zichzelf en laat zich niet ontmoedigen door tegenslagen. De eenmaal gekozen doelen ook op emotioneel vlak worden dankzij zijn buitengewone uitstraling en innerlijke kracht bereikt. Ceders blijven trouw aan hun overtuiging.

De partner vindt in het optimisme van de ceder steun en geniet van zijn energie. De ceder is kieskeurig en wacht zijn hele leven op die ene grote liefde. In zijn beroep toont hij leidinggevende capaciteiten en hij kan goed beslissingen nemen. Ondanks zijn verlangen naar avontuur, leidt de ceder een normaal bewogen leven.

7 DE DEN 19 februari – 28 februari
24 augustus – 2 september
Kieskeurig De den is zich bewust van zijn aantrekkelijkheid en hij omgeeft zich graag met leuk en aangenaam gezelschap. Hij kan goed weerstand bieden en kan met tegenspoed overweg. Hij verstaat de kunst zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. Nooit stelt hij zich passief op: moedig en onbevangen vindt de den zijn weg en zal hij altijd iets bereiken wat hem bevalt.

De den is een goede vriend en kameraad, hoewel hij vriendschap met enige terughoudendheid sluit. In de liefde is hij daarentegen snel ontvlambaar, maar deze gevoelens gaan snel weer weg. De den kan dan wel goed met tegenspoed omgaan, hij heeft toch de neiging tegenslagen te zwaar op te nemen en snel op te geven. Daardoor zal hij meer teleurstellingen beleven dan nodig is tot hij zijn idealen bereikt.

Hij is een uitstekende organisator en zijn medemensen vertrouwen hem. Zijn praktische levenshouding en moed zorgen voor mooie successen zolang hij de tegenslagen niet te zwaar oppakt.

8. DE TREURWILG 1 maart – 10 maart
3 september – 12 september
Melancholie De treurwilg is kunstzinnig aangelegd en houdt van het ‘mooie’ in het leven. Hij droomt van een mooi huis, mooie kleding en schoonheid. Dat laat hij duidelijk aan de wereld zien door uitstapjes en reizen, maar hij hangt ook erg aan huis en familie.

Twee zielen wonen in de treurwilg. De ene is een dromer en een gevoelsmens, de ander is vol onrust en wisselvallig. Verder is hij eerlijk en rechtschapen. Hij kiest niet altijd voor de gemakkelijkste weg. De treurwilg laat zich graag door goede vrienden omringen en neemt zaken met hen door. Dit geldt ook voor zijn levenspartner die hij zeer hoog houdt maar hij kan ook koppig en veeleisend zijn en aan stemmingen onderhevig. De treurwilg is dankzij zijn bekwaamheid en intuïtie in staat vele gebeurtenissen ‘te voorspellen’. Met deze gave weet hij zijn omgeving steeds te verrassen.

Zijn liefdesleven gaat niet altijd over rozen maar gelukkig vindt hij in een vaste relatie een goede houvast. Toch kan hij zich in het geheim onbegrepen en onderschat voelen.

9 DE LINDE 11 maart -20 maart
13 september – 22 september
Twijfel Naarmate de Linde ouder wordt, verheugt hij zich meer in de genegenheid van verwanten en vrienden. Rustig en gelaten neemt hij het leven zoals het komt. Zijn karakter is zacht en toegeeflijk waardoor duidelijke strijd en ruzie niet voorkomen.

De linde droomt voortdurend van een leven in welvaart met doelen die niet bereikbaar zijn. Dat is de reden waarom hij zich in zijn jonge jaren niet schikt in zijn lot en soms jammert en klaagt soms hardop maar meestal laat zijn houding dit zien. Ondanks dit is het leven met een linde aangenaam en gemakkelijk. De linde is goed voor iedereen van wie hij houdt en hij is bereid offers voor hen te brengen.

Hij is intelligent en heeft vele creatieve talenten. Soms worden deze gaven niet volledig benut ofwel omdat het hem aan uithoudingsvermogen ontbreekt ofwel omdat hij zich met teveel zaken tegelijkertijd bezig houdt.

In de liefde vindt hij zelden het door zijn verwachte geluk omdat hij zich altijd een ‘ hoger ‘ doel stelt. Vaak ontmoet hij op latere leeftijd de ware liefde. Met minder twijfel kan het leven van een linde een stuk aangenamer worden.

10 DE EIK 21 maart Doorzetter De eik is vol levenskracht, mooi en moedig. Deze moed is gebaseerd op trots en niet op roekeloosheid. Hij is zich bewust van gevaar. Hij gaat graag tegen de stroom in en ontmoet graag tegenstand want dit geeft zijn nieuwe kracht. De eik is tolerant en liberaal, vindt dat iedereen zijn eigen levensopvatting moet hebben. Hij is ook zeer gastvrij. Aan de andere kant is de eik onafhankelijk en duldt geen druk van buitenaf. Hij houdt niet van veranderingen.De jonge eik wordt gemakkelijk verliefd op het eerste gezicht en denkt steeds de ware liefde te hebben gevonden. Op latere leeftijd vertrouwt hij meer op het verstand. Alleenstaande eiken kunnen soms egoïstisch zijn.

De eik is in het werkzame leven een praktisch mens die met beide benen op de grond staat. Hij is een doener die zich vaak laat leiden door zijn intuïtie en is altijd bezig.

11 DE OLIJFBOOM 23 september Wijsheid De olijfboom gaat onopvallend zijn gang met zijn eigen bekoorlijkheid . Hij houdt van de zon en warme gevoelens brengen hem tot leven. Hij is vindingrijk en verzoenend en gaat agressie en geweld uit de weg.

Zijn grote discretie weerhoudt hem ervan zich met het leven van andere mensen te bemoeien. Maar deze terughoudendheid en tolerantie betekenen niet dat hij zich niet interesseert voor de medemens integendeel zelfs hij houdt zich er vaak mee bezig. Zijn vrolijke gemoed, zijn rustige karakter en zijn uitgesproken rechtsgevoel en inlevingsvermogen helpen hem de situaties van zijn medemens te begrijpen en daar deel aan te nemen.

In de liefde tolereert de olijfboom de vrijheid van de partner ook al doet dat soms pijn. Dit is geen zwakte of berusting maar levensopvatting.

De olijfboom is intelligent, houdt van boeken en begeeft zich graag in het gezelschap van wijze mensen.

 12 DE HAZELAAR  22 maart – 31 maart en
24 september – 3 oktober
 Pionier De hazelaar oefent altijd een merkwaardige invloed uit op zijn omgeving hoewel hij niet heel opvallend is. Zijn bescheidenheid en zijn persoonlijke charme helpen hem de door hem zelf gestelde doelen te bereiken. De hazelaar is vol begrip en als hij daar aandacht aan besteedt, kan hij zeer goed mensen voor zich winnen. Hij verstaat de kunst altijd indruk te maken.

Hij is constant op zoek naar vernieuwingen en nieuwe ervaringen. Voortdurend is hij aan het veranderen waardoor de dingen nauwelijks de tijd krijgen zich te wortelen.
Zijn grote gevoel voor de medemens vaak als strijder voor het algemene belang levert hem de waardering en de populariteit die hij graag wil; hierbij mag echter niet vergeten worden dat de hazelaar een meester is in het manipuleren van zijn omgeving.

In de liefde is hij vaak wispelturig maar ondanks dit toch een eerlijk en tolerante partner, Conservatieve partners zijn absoluut ongeschikt voor hem; hazelaars blijven zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied hun hele leven beweeglijk

Zijn hoofdeigenschappen zijn grote intelligentie, intuïtie en zijn scherpe oordeel. De hazelaar heeft meestal een ongewoon maar geen gemakkelijk leven.

 DE LIJSTERBES  1 april – 10 april
4 oktober – 13 oktober
 Fijngevoeligheid De schijnbare tederheid van de lijsterbes is bedrog, hij is sterk, volhardend en handhaaft zich in de beproevingen van het leven. Hoewel men op zijn gezicht vaker een lach dan een traan ziet, trekt hij zich al het leed, van vreemden of van zichzelf, zeer aan.Hoewel de lijsterbes geen egoïsme kent, neemt hij graag de touwtjes in handen. Hij is een geboren wereldverbeteraar en kan het niet laten het goede voorbeeld te geven. De lijsterbes is dol op het leven, de veranderingen, de onrust en dus ook op de complicaties die zich voor kunnen doen. Hij is zowel een afhankelijk als een onafhankelijk type. Vaak maakt hij zijn leven gecompliceerd door onnodig afwegen en analyseren. Hij is goed gezelschap maar zal een fout van de ander niet snel vergeven en breekt meestal de band.

Zijn goede smaak en zijn fijngevoeligheid maken dat hij vooral voor kunstzinnige beroepen geschikt is. In de liefde is hij verrassend, onstuimig, hartstochtelijk en gevoelsvol. Maar beantwoordt zijn partner niet al zijn gevoelens dan kan hij kiezen voor iemand anders.

 14 DE ESDOORN  11 april – 20 april
14 oktober – 23 oktober
 Eigenzinnigheid De esdoorn is geen alledaags mens die in de menigte verdwijnt, maar steeds opvalt door originaliteit en fantasie. Enerzijds schuchter en terughoudend anderzijds bezit de esdoorn een enorme eerzucht, trots en zelfrespect en een niet te stoppen verlangen naar nieuwe ervaringen. Hij steekt graag de draak met mensen en dingen en staat graag in het middelpunt. Voor vleierij is hij meestal gevoelig. De esdoorn heeft bewondering voor mensen die zich helder en consequent presenteren en heeft vaak zelf een grote persoonlijkheid, wilskracht en betrokkenheid. De esdoorn droomt van totale onafhankelijkheid en komt daardoor nogal eens in botsing met de samenleving.Hij kan echter toch bescheiden leven. Hoewel hij over een goede gezondheid beschikt, kan hij zich vaker ongemakkelijk voelen. De esdoorn is intelligent, leert gemakkelijk en heeft een voortreffelijk geheugen. Zijn liefdesleven is gecompliceerd: hij imponeert graag en hij wil de gekozen partner zijn stemming opdringen.

Het leven van de esdoorn gaat niet over rozen, maar ondanks dat is zijn leven interessant en veelzijdig.

 15 DE NOTENBOOM  21 april – 30 april
24 oktober – 11 november
 Hartstocht De notenboom heeft een onbuigzaam karakter vol tegenstellingen. Soms egoïstisch, ‘ agressief’ en ontoegeeflijk; tegelijkertijd is hij edel en met zeer brede intellectuele interesses. Zijn reacties zijn onverwacht en spontaan en zijn eerzucht is grenzeloos. Het ontbreken van uiterlijke flexibiliteit maakt van hem niet altijd een gemakkelijke partner.

De notenboom is niet altijd geliefd maar wordt vaak bewonderd en geniet groot gezag. Zelden rust hij uit en hij gunt anderen ook geen rust. De notenboom is bereid zich veel te ontzeggen als het zijn uiteindelijk doel dichterbij brengt. In hogere posities is hij een geniaal strateeg met een veelzijdig intellect. Zijn beroepsontwikkeling wordt gekenmerkt door vleit en ambitie niet door goedkope populariteit.

De notenboon is geïnteresseerd in de kracht van het onderbewuste, is gesteld op geestelijk en materieel bezit en neemt op zorgvuldige wijze zijn beslissingen.

In liefdesaangelegenheden reageert hij uitgesproken jaloers en in gevoelsaangelegenheden zeer hartstochtelijk. Een ongebruikelijke partner die niet van compromissen wil weten. De omgang met de notenboom brengt vele verrassingen en niet alleen onaangename.

 DE KASTANJEBOOM  15 – 24 mei
12 – 21 november
 Eerlijkheid De kastanjeboom bezit een niet alledaagse schoonheid en is innemend wanneer men hem beter leert kennen. Hij geeft niet om de gunst van anderen en hij wil niemand beïnvloeden. Hij bezit een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, reageert geïnteresseerd en levendig en kan zich voor een plan met hart en ziel inzetten maar kan zich ook van tijd tot tijd geheel terugtrekken.

De kastanjeboom is een geboren diplomaat. De kastanjeboom is niet alleen kritisch ten opzichte van zijn omgeving maar ook ten opzichte van zichzelf. In de liefde is hij een beetje berekenend maar heeft hij eenmaal zijn liefde gevonden dan geeft hij zich helemaal bloot. Voor familie doet hij alles. De kastanjeboom probeert altijd problemen te omzeilen maar als dit niet mogelijk is dan stort hij zich volledig in de strijd.

Het lot van de kastanjeboom is zeer afhankelijk van zijn levensomstandigheden en omgeving.

 17 DE ES  25 mei – 3 juni
22 november – 1 december
 Eerzucht De es heeft een bijzonder bekoorlijk karakter en is zowel bij vrienden als vreemden geliefd. Op grond van zijn levendige karakter, impulsiviteit en verlangen doet hij steeds dat wat hij voor juist houdt. Van kritiek op zijn handelen trekt hij zich niets aan. Hij staat boven de massa

De es is eerzuchtig, intelligent en heeft een stralende persoonlijkheid. Hooggestelde doelen bereikt hij vaak spelenderwijs, maar als dit niet lukt trekt hij zich terug. Heeft de es eenmaal zijn doel bereikt dan is hij bereid om andere mensen ook vooruit te helpen. Meestal is hij op zoek naar het ongewone en tart het lot. Hoewel de es in het algemeen welwillend en vriendelijk is, kan hij ook egoïstisch zijn en zijn omgeving zijn verlangens opdringen.

In de liefde is dit zwevende individu trouw en voorzichtig. Vaak wint het verstand van het gevoel. Men kan de es altijd vertrouwen en op hem bouwen. De es beschikt over een onuitroeibaar optimisme.

 18 DE HAAGBEUK  4 juni -13 juni
2 december – 11 december
 Vredestichter De haagbeuk heeft een koele schoonheid die ook in latere jaren nog werkt. Hij besteedt veel aandacht aan zijn uiterlijk en conditie en hij beschikt over een goede smaak. Hij is soms een beetje egoïstisch maar dit is alleen om zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. Zijn leven is gedisciplineerd en beheerst. Toch sluimeren diep van binnen vele wensen. De haagbeuk is op zoek naar warmte, een romantische partner, bewondering en erkenning.De haagbeuk wil graag tegenstellingen overbruggen. Hij zal eerder onrechtvaardigheid accepteren dan een ander aanvallen. De haagbeuk kan zich snel aanpassen aan zijn omgeving en is daarom een graag geziene gast. Hij is zeer vergevingsgezind en geeft iedereen gelijke kansen.

In de liefde is hij niet op zoek naar het alledaagse, maar fantaseert graag en is bijna nooit tevreden met zijn eigen gevoelens. De haagbeuk wordt vaker geliefd dan dat hij zelf lief heeft.

De haagbeuk wikt en weegt, hij is altijd bang het verkeerde te kiezen en wantrouwt daarom vaak mensen. Hij is plichtsgetrouw, vaak iets te veel hetgeen terug kan slaan op zijn privé leven. Haagbeuken zie je vaker in de wereld van het theater.

 19 DE VIJGENBOOM  juni – 23 juni
12 december – 22 december
 Sentimentaliteit De vijgenboom is een sterke, ietwat eigenzinnige persoonlijkheid die niet bij iedereen goed ligt. Hij is onafhankelijk in zijn oordeel en duldt geen tegenspraak. Belangrijk voor de vijgenboom is het vinden van een evenwicht tussen gevoel en verstand.Hij houdt van het leven in het algemeen en van het familieleven in het bijzonder. Ook omringt hij zich graag met liefhebbende vrienden. Eenmaal gesloten vriendschappen zijn een lang leven beschoren. Hij heeft een feilloos gevoel van rechtvaardigheid. Valt iemand door de mand, dan is die vriendschap wel over. De vijgenboom is een geboren optimist die zich in het leven stort. Hij heeft soms het gevoel al het wereldleed te moeten dragen. Door zich van tijd tot tijd even helemaal terug te trekken, zorgt hij ervoor niet emotioneel overspannen te raken.

In de liefde is de vijgenboom wispelturig, hetgeen zorgt voor veel complicaties en zorgen. Hij is humoristisch, soms lui en gemakkelijk. De vijgenboom staat met beide benen op de grond en plant zijn leven doelbewust.

 20 DE BERK  24 juni  Creativiteit De berk is levendig, aantrekkelijk en elegant. Hij is dankzij zijn sympathie en vriendelijkheid een graag geziene gast. Hij is bescheiden en vraagt niet veel. Zijn intelligentievermogen is bovengemiddeld en hij is heeft veel fantasie. Hierdoor kan hij creatief zijn. Hij is echter niet heel ambitieus en hij is snel tevreden met een gezellig huis, een leuke baan en een goed boek. Om hem heen hangt een sfeer van welbevinden. Hij is beschaafd en houdt niet van alles wat vulgair is.Het liefdesleven van de berk is niet erg hartstochtelijk, daarvoor is hij te duurzaam en te trouw. Een fijne partner want hij zal alles doen om deze gelukkig te maken en hij krijgt nooit spijt van zijn keuze.
 21 DE BEUK  22 december  Schepper De beuk heeft een goede smaak op allerlei terreinen. Hij houdt van geld, mooie dingen en besteedt veel aandacht aan zijn uiterlijk. Hij kan goed organiseren omdat hij enerzijds praktisch is en anderzijds ook vertrouwd op zijn gevoel. Hij is goed voor leidinggevende posities omdat hij goed afwegingen kan maken en geen onnodige risico’s neemt.In de liefde blinkt hij niet uit door zijn fantasie maar door zijn intelligentie, verstandigheid en zijn huiselijkheid, materialistisch ontbreekt het hem aan niets, is hij een prettige levenspartner. In latere jaren krijgt de beuk soms een verlangen naar avontuur maar lang duurt dit nooit. Hij hangt erg aan een goed figuur en zal altijd sporten en diëten om dit te hebben. Tot op hogere leeftijd vindt hij dit belangrijk en hij zal blijven streven naar rijkdom en geluk.

Brenda Horstra

Leave a Comment