to top

Gefladder

DTS_Photography_Movie4

“Wat een zure column” was een van de commentaren op mijn vorige column: “Angel”. Voor de afwisseling nu dan een zoete over de vlinders en (niet over) de bijtjes. 14 juni is ‘De dag van de vlinder’ in het tuincentrum. Althans dat hoop ik dan toch: dat alle tuincentra de gelegenheid te baat nemen om zowel vlinders als consumenten te lokken en een duidelijke stap te zetten naar het tuincentrum als groen kennis- en/of belevingscentrum. Daarmee onderscheidt het tuincentrum zich van al haar concurrenten. Daarvoor moet nog heel wat gebeuren. De focus op het overdragen van een totale groen beleving in plaats van gesegmenteerde productverkoop. Dit betekent ook een ommezwaai in het tuincentrum zelf.

De afdelingshoofden worden niet afgerekend op de verkoop van hun eigen afdeling maar ook wat in cross-selling is verkocht. Voor de actie ‘Vlinders in je tuin’ hadden voorbeeldpresentaties gemaakt in een tuincentrum. De bezoekers haalden de producten onder onze handen weg. Fijn, dacht ik, dit tuincentrum heeft de presentaties dan alvast. Aan het eind van de dag echter kwamen de verkopers de eigen spullen weer ophalen en bleef er van de presentaties niets over. Op mijn verbaasde vraag of ze de opstellingen niet wilden laten staan, werd me verteld dat dat niet kon, was lastig. Het past overigens wel in de tijdgeest dat we met alle tuincentrumorganisaties zo gemakkelijk tot overeenstemming kwamen over de acties. Er zaten dan ook veel vrouwen in de commissie (en vrouwvriendelijke mannen). Vlinders in het tuincentrum, vlinders in je hoofd en vlinders in je buik. Voor dit laatste nog een weetje. Het raadsel vrouw is opgelost door onderzoekers van de University of Southern California die 58 onderzoeken op één hoop te gooiden. En wat blijkt?

De door de maancyclus geregeerde jacht op mannen is een romantisch verzinsel. ” De keuze voor een bepaald type kerel fluctueert helemaal niet gedurende de maand.” Cultuur is de bepalende factor en in een land als Nederland zijn schoonheid en zorgzaamheid eigenschappen waar vrouwen op selecteren omdat zij steeds meer kostwinner worden. Geen hormonaal maar luxe gefladder;) Vlinders in je buik voelen, wie wil dat niet? En dat geldt evenzo voor vlinders in je tuin. Gefladder is altijd leuk.

Brenda Horstra

Leave a Comment